Prosinec 2010

změna, které si nemusíte všimnout

31. prosince 2010 v 22:28 | dario
... bude jiný přepočet souřadnic S-JTSK na tzv. GPS.

Na základě doporučení Mezinárodní Asociace Geodézie (IAG) je u systému ETRS89 nahrazen jeho rámec ETRF89 rámcem ETRF2000 a současně jsou využity výsledky, kterých bylo dosaženo při nové realizaci systému ETRS89 v ČR. V Databázi bodových polí tak budou změněny geocentrické souřadnice všech bodů, kterým byly určeny. Současně s tím budou změněny geocentrické souřadnice permanentních stanic sítě CZEPOS.
Přesný termín pro přechod na novou realizaci ETRS89 byl stanoven na čas 00;00;00 (GMT) 2.1.2011, který je totožný s počátkem GPS Week 1617 (a GPS Week Number 16170).

Zdroj: ČÚZK.cz