Leden 2011

staronové hodnosti v AČR

5. ledna 2011 v 23:04 | dario
1. ledna 2011 vstoupila v platnost novela zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jejíž součástí je nová hodnostní struktura:
vrátili se nejen vojíni, svobodníci, desátníci či četaři, ale objevila se i nová grafická úprava např. u rotmistrů. Zmizeli naopak štábní rotmistři, podpraporčíci a podporučíci.
Naše armáda by se tímto měla více sladit s ostatními zeměmi NATO. 
Když byla v naší armádě na konci roku 2004 zrušena povinná vojenská služba, kromě tisíců vojáků ji opustilo také několik hodností. Nejníže postaveným vojákem se tak u nás stal rotný, to se tímto opět mění.

Nové hodnosti na webu army.cz.

Nový systém hodnostních sborů a hodností:
mužstvo- vojín a svobodník
poddůstojníci- desátník, četař a rotný
praporčíci- rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík a štábní praporčík
nižší důstojníci- poručík, nadporučík a kapitán
vyšší důstojníci- major, podplukovník a plukovník
generálové- brigádní generál, generálmajor, generálporučík a armádní generál