Červen 2011

archiv ČAV

20. června 2011 v 22:30 | dario
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. má přístupný digitalizovaný archiv časopisů, z novin zatím jen Rudé Právo.
Lze tam najít např. noviny s datem svého narození ;-).


Akademie věd České republiky má 120 let od založení: Před 120 lety, 18. května 1891, se česká veřejnost dočkala dvou přelomových událostí. Na Václavském náměstí v Praze byla zpřístupněna nová budova Národního muzea a zároveň v jeho Pantheonu zahájila činnost Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění (od roku 1918 Česká akademie věd a umění). Současná Akademie věd ČR se hrdě hlásí k této své přímé předchůdkyni.