Srpen 2011

další wms - Web Map Service

31. srpna 2011 v 22:54 | dario
Mapová služba WMS - katastrální mapy
http://geoportal.cuzk.cz/(S(el0o1055efvbou45t2spooe1))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=wms.verejne&metadataID=CZ-CUZK-WMS-KM&metadataXSL=metadata.sluzba&head_tab=sekce-03-gp&menu=3110

WMS z vektorových dat ČGS

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000, anglická verze
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology

Regionálně geologické schéma České republiky 1 : 2 500 000, anglická verze
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Regional_Geology

Mapa kvartérního pokryvu 1 : 500 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Quaternary_Map

Radiometrická mapa 1 : 2 000 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radiometric_Field

Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Geomagnetic_Field

Půdní mapa 1 : 1 000 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map

Mapa radonového rizika 1 : 500 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radon_Risk

Hydrogeologické rajony ČGS 1 : 1 000 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Hydrogeological_Zones

Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Eng_Geol_Zones

WMS z rastrových podkladů ČGS

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 (anglická verze)
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M

Mapa zvodnění 1 : 2 000 000 (Map of water-bearing characteristics - anglická verze)
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG2M

Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (z let 1980-1990)
http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG__200